Teodor o sobie Rodzice o Teodorze Galeria Chcesz pomóc Teodorowi?
Kontakt z rodzicami Księga gości Linki Baner Procent


Aby umieścić baner na swojej stronie, należy w odpowiednim miejscu strony wstawić poniższy kod:

<a href="http://www.teodorteper.pl/procent.html">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="400" height="99" id="baner_flash" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="baner_flash.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#cfebf6" /> <embed src="baner_flash.swf" quality="high" bgcolor="#cfebf6" width="400" height="99" name="baner_flash" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />
</object></a>


Aby umieścić baner na swojej stronie, należy w odpowiednim miejscu strony wstawić poniższy kod:

<a href="http://www.teodorteper.pl"><img src="http://www.teodorteper.pl/grafiki/baner_teo.jpg" border="0"></a>